Kamasa Toolsi garantii

Meie eesmärk on, et iga tehasest väljuv tööriist oleks täiuslikus seisukorras. Vaatamata sellele võivad mõnikord tekkida materjali- ja tootmisdefektid, mis ilmnevad alles pärast mõneajast kasutamist. Kamasa Toolsi garantii pakub ostmisel lisakindlust. Garantii annab õiguse tasuta remondiks või toote vahetamiseks praeguse tootesarja uue toote vastu.

Tunneme uhkust oma toodete, nii lihtsate käsitööriistade kui ka keeruliste eritööriistade väga hea töökindluse üle. Usaldusväärse tarnijana pakume täielikku garantiid, mis hõlmab toodete materjali- ja tootmisdefekte. Kamasa Toolsi tööriistad on loodud kestma aastaid ja seetõttu kehtib garantii ka siis, kui teil pole ostu tõendavat dokumenti. Kamasa Toolsi tööriistade ostmine peaks tagama teile meelerahu pikaks ajaks.
Kamasa Toolsi garantii kehtib järgmistel tingimustel:

 • Tööriist on ehtne Kamasa Tools®-i toode.
 • Tööriista on kasutatud õigesti ja otstarbekohaselt.
 • Tööriista on õigesti hooldatud, st puhastatud ja regulaarselt määritud.
 • Tööriista ei ole üle koormatud.
 • Tööriist ei ole tavapärase kasutamise käigus kulunud.

Kamasa Toolsi garantiitingimused
Kui pole sätestatud teisiti, kehtib garantii tavapäraste kasutustingimuste korral kõikidele tööriistadele ja annab õiguse toote remontimisele või uuele tootele olemasolevast tootevalikust.

 Kamasa Toolsi garantii erandid

 • Tarvikud, st tooted, mis teatud kasutusaja järel kuluvad või muutuvad kasutuskõlbmatuks. Sellised tarvikud on näiteks puurid, kruvikeerajaotsakud, viilid, saeterad, lõiketerad ja akud.
 • Valesti või valel otstarbel kasutatud tööriistad, ülekoormatud tööriistad, pikaajalise kasutamise järel kulunud tööriistad või valesti hooldatud tööriistad.
 • Tööriistad, mida on muudetud, või tööriistad, mida on mõjutanud vääramatu jõu sündmused.
 • Tootekarbid, kastid, kapi- ja kastitarvikud ning muud pakendid.
 • Elektroonika-, pneumaatika- või hüdraulikakomponente sisaldavad tööriistad. Nendele toodetele kehtib ostu tõendava dokumendi alusel üheaastane garantiinõudeõigus.
 • Garantii ei laiene kalibreerimata momentvõtmetele.

Garantiinõuete käsitlemine
Kui teil on tootmis- või materjalidefektiga toode, esitage see Kamasa Toolsi edasimüüjale või Kamasa Toolsi määratud esindajale. Enne defektse tööriista asendamist hinnatakse ülalkirjeldatud tingimusi. Lisaks eespool kirjeldatule ei anna garantiiõiguse rakendamine ei õigust nõuda mis tahes hüvitist.