Rootsi kvaliteet aastast 1968

Kaubamärgile Kamasa Tools pandi alus juba 1968. aastal – peaaegu 50 aastat tagasi. Uute tööriistade väljatöötamine on algusest peale lähtunud elukutseliste automehaanikute vajadustest ja soovidest, Rootsi tehnikaalasest oskusteabest ning tõelisest huvist otstarbekohasuse ja kvaliteedi vastu. Seepärast on kõik tööriistad ja töökojaseadmed väga kvaliteetsed, vastavad rangetele tööriistastandarditele ja tänapäeva tööstusettevõtete esitatud muudele nõudmistele.

Kvaliteetne tööriist on alati rohkem kui lihtsalt tööriist. Lisaks põhinõuetele nagu otstarbekohasus ja tugevus, peab see olema ergonoomilise konstruktsiooniga ja automehaaniku jaoks ohutu kasutada. See peaks vastu pidama pikka aega ja taluma räpase töökoja karmi keskkonda. Seepärast töötab Kamasa Tools välja ja toodab tööriistu ja töökojavarustust, mis vastavad tööstusharu rangeimatele standarditele ja reeglitele. Siin on mõned näited:

DIN
DIN on Saksamaa standardimisorganisatsioon ja DIN-standardid on suurim nõudetasemete kogum. Tööstusstandardeid kasutatakse rahvusvaheliselt ja need hõlmavad põhimõtteliselt kõiki erinevat tüüpi käsitööriistu koos spetsifikatsioonidega mõõtmete, nurkade, koormuste jm kohta.

CE
CE (Conformité Européenne) on EMP (Euroopa Majanduspiirkond) piires kasutatav tootemärgistus. CE-vastavusmärgis kinnitab, et toode vastab kohaldatavate standardite nõuetele, mille kehtestajaks on tööriistade osas sageli ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon). ISO-standardid hõlmavad tööohutust ja vigastusohte, tungraudade survekoormusi, müratasemeid, elektriliste tööriistade magnethäiringuid jm.

IEC
IEC (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon) on komisjon, mis koostab ja kehtestab elektroonika ja elektrotehnika valdkonna rahvusvahelisi standardeid. Kamasa Toolsi tööriistu puudutavate IEC-standardite näideteks on kõrgepingetööriistade koormus- ja tüübikinnitused.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) on ekspertrühm, mis väljastab tüübikinnitusi tööriistade elektriisolatsiooni kohta. VDE tegutseb globaalsel turul nõustamise ja partnerluste kaudu.

Lihtsustatult võib öelda, et standard või norm on reeglite, nõuete ja katsemeetodite kogum, millele toode peab vastama, et seda peetaks kasutaja jaoks ohutuks ja piisavalt heaks. Standardina käsitlemiseks peavad selles kokku leppima ka tunnustatud ja asutatud asutused ja ekspertrühmad. Standardi järgimisel lähtutakse varasematest kogemusest, nii et lõpuks valmib toode, mis töötab ettenähtud viisil.

See on Rootsi kvaliteet.