Ruotsalaista laatua vuodesta 1968

Kamasa Tools -brändi syntyi jo vuonna 1968 lähes 50 vuotta sitten. Alkuajoista lähtien uusien työkalujen kehitys on perustunut autoalan ammattimekaanikkojen tarpeiden ja toiveiden toteutukseen, ruotsalaisen insinööritaitotiedon hyödyntämiseen ja aitoon kiinnostukseen toimivuutta ja laatua kohtaan. Sen ansiosta kaikkien työkalujen ja korjaamovarusteiden ensiluokkainen laatu täyttää tiukimmatkin työkalustandardit ja muut modernien teollisuusyritysten vaatimukset.

Korkealaatuinen työkalu on aina enemmän kuin pelkkä työkalu. Toimivuus ja kestävyys ovat työkalun perusvaatimuksia, joiden lisäksi automekaanikkojen käyttämien työkalujen on oltava myös ergonomisia ja turvallisia. Pitkä käyttöikä ja toimintavarmuus likaisissa korjaamo-olosuhteissa ovat myös keskeisiä ominaisuuksia. Sen vuoksi Kamasa Tools kehittää ja valmistaa työkaluja ja korjaamovarusteita autoteollisuuden tiukimpien vaatimusten ja määräysten mukaan. Seuraavana on mainittu joitakin esimerkkejä:

DIN
DIN on Saksan standardisoimisjärjestö. DIN-standardit muodostavat yhdessä kattavimman kokoelman eri teollisuusalojen laatuvaatimuksista. Teollisuusstandardeja käytetään kansainvälisesti, ja ne kattavat periaatteessa kaikentyyppisten käsityökalujen mitta-, kulma- ja kuormitustiedot sekä paljon muita vastaavia ominaisuuksia.

CE
CE (Conformité Européenne) on tuotemerkintä, jota käytetään Euroopan talousalueella (ETA). CE-merkinnällä varmistetaan, että tuote täyttää sovellettavien standardien vaatimukset, jotka ovat työkalujen yhteydessä useimmiten kansainvälisen standardoimisjärjestö ISOn (International Organization for Standardization) määrittämiä. ISO-standardit kattavat työturvallisuus- ja vammautumisriskit, nosturien painekuormitukset, työkalujen tärinät, melutasot, sähkötyökalujen magneettiset häiriöt ja monia muita tärkeitä asioita.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission) on järjestö, joka tuottaa ja laatii kansainvälisiä elektroniikka- ja sähkötekniikka-alan standardeja. Esimerkkejä Kamasa Toolsin työkaluja koskevista IEC-standardeista ovat korkeajännitetyökalujen kuormitukset ja tyyppihyväksynnät.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) yhdistys, joka antaa työkalujen sähköeristykseen liittyviä tyyppihyväksyntiä. VDE toimii globaaleilla markkinoilla konsultointi- ja yhteistyökumppanina.

Yksinkertaistetusti ja tiivistetysti voidaan todeta, että standardi tai normi on kokoelma määräyksiä, vaatimuksia ja testimenetelmiä, jotka tuotteen on täytettävä tai joita sen on vastattava ollakseen turvallinen ja sopiva käyttäjälle. Standardinimityksen käyttö edellyttää yleisesti tunnustettujen ja vakiintuneiden yhteisöjen tai ryhmien yhteistä sopimusta asiasta. Standardin noudattaminen tarkoittaa aiempien kokemusten hyödyntämistä, minkä kautta voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti toimiva tuote.

Ruotsalaista laatua parhaimmillaan.