Kamasa Tools garanti

Vår målsetning er at ethvert verktøy som forlater produksjonen skal være i perfekt stand. Likevel kan det av og til oppstå material- eller produksjonsfeil som oppdages først etter en tids bruk. Som en ekstra sikkerhet inngår derfor Kamasa Tools garanti i kjøpet. Garantien gir rett til kostnadsfri reparasjon eller erstatning med et ny produkt fra det aktuelle sortimentet.

Vi er stolte over den høye varigheten hos våre produkter, fra enkle håndverktøy til avanserte spesialverktøy. Som en seriøs leverandør gir vi også en fullstendig garanti som omfatter material- og produksjonsfeil på produktene. Et verktøy fra Kamasa Tools forventes å holde i mange år, derfor gjelder garantien selv om du mangler kvittering fra kjøp. Å kjøpe verktøy fra Kamasa Tools er trygt, selv lenge etter anskaffelsen.
Forutsetninger for Kamasa Tools Garanti er at:

 • verktøyet er et ekte Kamasa Tools®-verktøy
 • verktøyet har blitt riktig brukt
 • verktøyet har blitt riktig vedlikeholdt, rengjort og smurt regelmessig
 • verktøyet har ikke blitt overbelastet
 • verktøyet har ikke blitt utslitt gjennom normalt bruk


Vilkår for Kamasa Tools Garanti
Om intet annet er angitt, gjelder garantien alle verktøy under normale bruksforhold, og gir rett til reparasjon eller nytt produkt av aktuelt sortiment.

 Unntatt fra Kamasa Tools Garanti

 • Forbruksartikler, dvs. produkter som normalt slites eller slutter å fungere etter en tids bruk. Eksempel på forbruksartikler er borr, skruebits, filer, sagblad, kniver og batterier.
 • Verktøy som har blitt feil brukt, verktøy som har blitt overbelastet, verktøy som er utslitt etter langvarig bruk eller verktøy som ikke har fått tilfredsstillende vedlikehold.
 • Verktøy som har blitt modifisert, endret eller blitt utsatt for hendelser av alvorlig karakter.
 • Oppbevaringsrom, etuier, innredninger til skap og skuffer samt andre innpakninger.
 • Verktøy som inneholder elektronikk, pneumatikk eller hydraulikk. For disse verktøyene gjelder 1 års reklamasjonsrett, ved fremvisning av kjøpebevis.
 • Momentnøkler som ikke har blitt kalibrert omfattes ikke av garantien.

Håndtering av garantikrav
Dersom du skulle ha et produkt med produksjons- eller materialfeil lever produktet inn til en Kamasa Tools forhandler eller til Kamasa Tools representant. Før et verktøy erstattes vurderes verktøyet etter ovennevnte kriterier og vilkår.Garantivilkårene innebærer ingen rett til skadeerstatning av noe slag utover ovennevnte.