Svensk kvalitet siden 1968

Kamasa Tools varemerke ble grunnlagt allerede 1968, for snart 50 år siden. Utviklingen av nye verktøy har siden starten bygd på krav og ønsker fra profesjonelle kjøretøymekanikere, i kombinasjon med svensk ingeniørskunnst og en genuin interesse for funksjon og kvalitet. Samtlige verktøy og alt verkstedsutstyr leveres derfor med en premiumkvalitet som oppfyller strenge verktøystandarder og andre krav som stilles av dagens industriselskap.

Et verktøy av høy kvalitet er alltid mer enn bare et verktøy. I tillegg til basiskrav som funksjon og holdbarhet, skal det være ergonomisk utformet og sikkert å bruke for mekanikeren. Det skal til og med holde lenge og tåle det tøffe miljøet i et skittent verksted. Kamasa Tools utvikler og produserer derfor verktøy og verkstedsutstyr i samsvar med bransjens strengeste standarder og regler. Her er noen eksempler:

DIN
DIN er Tysklands standardiseringsorganisasjon og DIN-normene er den største samlingen av kravnivåer. Industrinormene anvendes internasjonalt og innbefatter i prinsippet alle typer håndverktøy, med kravspesifikasjoner for mål, vinkler, belastninger m.m.

CE
CE (Conformité Européenne) er en produktmerking som brukes innen EØS (Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet). CE-merkingen betyr at produktet klarer krav iht. aktuelle standarder, som oftest fastsatt av ISO (Internasjonal Organisasjon for Standardisering) når det gjelder verktøy. ISO-standardene omfatter arbeidssikkerhet og skaderisikoer, trykkbelastning av jekker, verktøyvibrasjoner, lydnivåer, magnetisk forstyrrelse hos el-verktøy m.m.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission) er en nemnd som lager og fastsetter internasjonelle standarder innen elektronikk og elektroteknikk. Eksempel på IEC-standarder som berører Kamasa Tools verktøy, er belastnings- og typegodkjennnelser for sterkstrømsverktøy.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) er en sammenslutning som utfører typegodkjennelse som gjelder for elektrisk isolering for verktøy. VDE gjelder på det globale markedet gjennom samarbeid og partnerskap.
Forenklet kan man si at en standard eller norm er en sammenstillelse av regler, krav og testemetoder som et produkt skal oppfylle for å være trygt og bra for brukeren. For å være en standard må den også samsvare mellom kjente og etablerte organer og sammenslutninger. Ved å følge en standard utnyttes tidligere erfaring, som til slutt fører til et produkt som fungerer som tiltenkt.

Det er svensk kvalitet.