Testet i verksteder

Profesjonelle kjøretøymekanikere vet best hvordan verktøy brukes og hvilke krav de må oppfylle. Krevende verktøytester i bilverkstedene er derfor en viktig del i utviklingen av nye verktøy fra Kamasa Tools.Testresultatene og synspunktene fra verktøytestene brukes til forbedringer før verktøy godkjennes og havner i vårt brede verktøysortiment. Samarbeidet med profesjonelle bilverksteder har pågått gjennom mange år, til nytte for deg som stiller krav til dine verktøy.

Kamasa Tools sortiment inneholder all verkstedsutstyr som et moderne kjøretøyverksted behøver, fra skrallehåndtak og slagverktøy til motorverktøy, jekker og verktøyvogner. Hver test utformes etter verktøyets komplesitet og bruksområde for å gi svar på viktige spørsmål:

  •  Hilken er den beste utformningen av verktøyet?
  •  Hvilke forbedringer gir raskere service ogh reparasjoner?
  •  Hvor kan kjøretøymekanikerens arbeide gjøres lettere?

Enklere verktøy som meisler og tenger testes ofte på bred front, av mange mekanikere samtidig. På denne måten får vi et brett grunnlag for justeringer som forbedrer produktene. Mer komplekse produkter som spesialverktøy og verktøysvogner testes også av mekanikere hos Kamasa Tools for å gi dypere forståelse for behovene ved bilservice, lastebilservice og reparasjoner av alle kjøretøytyper. Testenes utforming og omfattelse tilpasses også etter type verktøy. Her er noen eksempler på testområder:

Design og utforming
Et kvalitetsverktøy utmerker seg gjennom materialvalg, nøyaktighet i detaljer og produktdesign med fin finish. Som utseende og den gedigne følelsen når du holder i et verktøy fra Kamasa Tools.

Funksjon og ytelse
En muttertrekker skal ha smidig størrelse, klare skruer i all størrelser og gi bra adkomst selv på trange steder. Et måleinstrument må være robust og ha tilstrekkelig nøyaktighet til sitt bruksområde. Med tester og utskillingsprosesser utvikler vi verktøyer som skiller seg fra mengden.

Håndterbarhet og ergonomi
I et verkstedmiljø med olje, fett, bensin og støv kan dårlig grep forårsake skader på både mekaniker og kjøretøy. Gripevennlighet og riktig materialvalg i verktøyene minsker risikoene betydlig. Trykkluftverktøy med lavt lydnivå og lave vibrasjoner bidrar til et helsefremmende og bra arbeidsmiljø.

Effektivitet og produktivitet
Hurtig service og reparasjoner er viktig både for verkstedenes lønnsomhet og konkurransekraften blant kundene. Produkter som verktøyvogner forenkler arbeidet og skaper et fungerende arbeidsmiljø i verkstedet.

Sikkerhet for mekaniker og kjøretøy
Et område der sikkerheten er ekstra viktig, er løfteutstyr som jekker, girkassejekker og verkstedkraner. Det gjelder også arbeid med hybridbiler der risikofylte situasjoner med høyspenning forekommer. Resultatene fra tester og vurderinger brukes til nødvendige forbedringer – for at du skal få et verktøy som alltid fungerer.