Verktøy testet på fabrikk

Et verktøy er ikke sterkere enn materialet som det er produsert av. Med grundige tester og analyser kontrolleres råvarene før de godkjennes for produksjon. Vi tester prototyper for nye verktøy på et tidlig stadium, med tanke på belastning, slitasje og funksjon. Kontrollen ved ankomst i våre fabrikker spiller siden en viktig rolle i produksjonskjeden. På denne måten sikrer vi at Kamasa Tools verktøy oppnår den premiumkvaliteten du forventer.

Kamasa Tools verktøy produseres av slitesterke og holdbare materialer som holder til daglig bruk i verksteder over lang tid. Gjennom nøyaktig utformede tester sikrer vi at alle deler holder den premiumkvaliteten som forventes av kjøperen. Testene på fabrikkene har flere hensikter, dels å redusere faren for materialfeil i ferdig verktøy, dels for å oppnå spesifisert holdbarhet og levetid. Visse kategorier verktøy er spesielt viktige ut fra sikkerhetssynspunkt, eksempelvis løftebukker og jekker eller verktøy med vern mot høgspenning ved service og reparasjon av el- og hybridbiler.

Material og herding
For å garantere slitestyrken og levetiden til verktøy, må råvarene ha riktig kvalitet, i de fleste tilfeller innebærer det høykvalitetsstål. Godt utdannede kontrollører foretar analyser av materialblandinger og gjennom ulike tester kontrolleres herdingen til metallemnene. Et annet viktig område er tester av holdbarhet mot materialer/stoffer/væsker som forekommer i kjøretøyverksteder, bl.a. oljer av ulike slag, bensin og andre skadelige stoffer/væsker. Det gjøres også materialtester ved ankomstkontrollen til fabrikken.

Kraftpiper er eksempel på verktøy der mekanisk holdbarhet spiller ekstra stor rolle. Med riktig dimensjoner og forsterkninger på utsatte punkter, sikrer vi at verktøyene holder ved tøffe utfordringer.

Belastning og slitasje
Tester med belastning og slitasje gjøres både på prototyper og ferdige produkter som tas direkte ut av produksjonen. Eksempel på tester er belastning av skrallehåndtak med moment opp til det nivået som verktøyet skal klare. Utholdningstester gjøres med repeterende bevegelser, eksempelvis åpning og lukking av skuffer i verktøyvogner over lang tid. Etter repeterende belastning/slitasje over lang tid demonterer vi verktøyvognen som har blitt testet og undersøker slitasje på alle utsatte deler. Et annet eksempel er test av sperrefunksjonen i skraller og fastnøkler med skrallefunksjon.

Kamasa Tools verktøyutvalg for profesjonelle kjøretøymekanikere produseres av mange ulike materialer, alt fra høyverdig stål og aluminium til stålforsterket, glassfiberarmert plast og ulike gummiblandninger. Uansett material blir verktøyene testet for å tilby den sikkerhet som kreves på moderne bilverksteder.