Fine mechanics pliers

Smidige finmekanikktenger fra Kamasa Tools. Sideavbiter, kombinasjonstang og radiotang.