Drills

Bor som passer til metaller som jern, stål, aluminium osv. samt plast og kompositmaterialer.