Momentnøkkel

Artikkelnr. K 2741 Hva betyr symbolene?

For medurs tiltrekking, for forhåndsvalgt momentnøyaktighet på ± 3 %. Enkel innstilling av moment i Nm og Ft.lb. i vindusskala. Oppnådd tiltrukket moment markeres med et tydelig knepp. Innstilt verdi blir stående etter oppmålt moment.

Artikkelnr. Kapasitet Nm Lengde mm
K 2741 40-210 490
K 2742 70-350 625

Reservedeler

Mer Socket tools 1/2"

Alle Socket tools 1/2"
Alle Socket tools 1/2"