Momentnøkkel

Artikkelnr. K 2740 Hva betyr symbolene?

For medurs tiltrekking, for forhåndsvalgt momentnøyaktighet på ± 3 %. Enkel innstilling av moment i Nm og Ft.lb. i vindusskala. Oppnådd tiltrukket moment markeres med et tydelig knepp. Innstilt verdi blir stående etter oppmålt moment.

Artikkelnr. K 2740
Kapasitet Nm 20-110
Lengde mm 403

Reservedeler

Mer Socket tools 3/8"

Alle Socket tools 3/8"
Alle Socket tools 3/8"