Gwarancja Kamasa Tools obejmuje wady produkcyjne i materiałowe

Dokładamy wszelkich starań, aby każde narzędzie schodzące z linii produkcyjnej było w idealnym stanie technicznym. Mimo to, czasami występują wady produkcyjne i materiałowe, które ujawniają się dopiero po pewnym czasie użytkowania. Dzięki Gwarancji Kamasa Tools, ze spokojem będą Państwo myśleć o zakupie nowych narzędzi. Gwarancja uprawnia właściciela do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, dostępny w bieżącej ofercie.

Jesteśmy dumni z niezawodności wszystkich naszych produktów tak prostych narzędzi ręcznych jak i zaawansowanych narzędzi specjalnych. Jako rzetelny dostawca udzielamy również pełnej gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne. Narzędzia Kamasa Tools wytwarzane są z myślą o wieloletnim użytkowaniu, dlatego gwarancję uznajemy nawet bez dowodu zakupu. Nabywcy narzędzi Kamasa Tools otrzymują w zestawie pewność niezawodności produktu na wiele kolejnych lat.

Gwarancja Kamasa Tools jest ważna, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • Narzędzie jest oryginalnym produktem Kamasa Tools®
 • Narzędzie było użytkowane w sposób prawidłowy i zgodnie z przeznaczeniem
 • Narzędzie było prawidłowo konserwowane, czyszczone i smarowane w regularnych odstępach czasu
 • Narzędzie nie zostało poddane nadmiernemu obciążeniu
 • Narzędzie nie jest zużyte w wyniku normalnego użytkowania

Warunki gwarancji Kamasa Tools
O ile nie podano inaczej, gwarancja obejmuje narzędzia użytkowane w normalnych warunkach i upoważnia do ich naprawy lub wymiany na nowy produkt z aktualnie dostępnej oferty.


Gwarancja Kamasa Tools nie obejmuje

 • Materiałów eksploatacyjnych, tzn. produktów, które po pewnym czasie normalnego użytkowania ulegają zużyciu lub przestają pełnić swoją funkcję. Są to na przykład: wiertła, końcówki wkręcające, pilniki, brzeszczoty, noże i baterie.
 • Narzędzi używanych w sposób nieprawidłowy lub niezgodnie z przeznaczeniem, narzędzi poddawanych nadmiernym obciążeniom, narzędzi zużytych na skutek zbyt długiego użytkowania i narzędzi nieprawidłowo konserwowanych.
 • Narzędzi poddanych modyfikacjom, przeróbkom lub działaniu siły wyższej.
 • Pudełek do przechowywania narzędzi, skrzynek, mocowań do szafek i pudełek oraz innych opakowań.
 • Narzędzi zawierających podzespoły elektroniczne, pneumatyczne lub hydrauliczne. Narzędzia te objęte są jednoroczną gwarancją pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.
 • Gwarancja nie obejmuje nieskalibrowanych kluczy dynamometrycznych.

Procedura gwarancyjna
W przypadku wykrycia wad produkcyjnych lub materiałowych produktu należy przekazać go przedstawicielowi Kamasa Tools lub wyznaczonemu agentowi Kamasa Tools. Przed wymianą wadliwego narzędzia powyższe warunki zostaną zweryfikowane. Zastosowanie gwarancji nie uprawnia do otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania w formie innej niż opisana powyżej.