Szwedzka jakość od 1968 roku

Firma Kamasa Tools powstała prawie 50 lat temu w 1968 roku. Od samego początku opracowywaliśmy nasze nowe narzędzia z uwzględnieniem potrzeb i wymagań zawodowych mechaników samochodowych oraz zgodnie ze szwedzką myślą techniczną oraz z autentycznym zamiłowaniem do jakości i funkcjonalności. Wszytko to sprawia, że nasze narzędzia i wyposażenie warsztatowe są najwyższej jakości i spełniają wymagania surowych norm oraz potrzeby współczesnych przedsiębiorstw przemysłowych.

Narzędzia wysokiej jakość dają znacznie więcej korzyści niż zwykłe narzędzia. Oprócz posiadania podstawowych cech takich jak funkcjonalność i wytrzymałość, narzędzia powinny również spełniać wymagania mechaników samochodowych w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania. Kolejnym wymogiem jest trwałość oraz odporność na trudne warunki i zanieczyszczenia obecne w warsztatach. Pamiętając o tych wymaganiach Kamasa Tools opracowuje i wytwarza narzędzia i wyposażenie warsztatowe zgodnie z najbardziej surowymi normami i praktykami branżowymi. Oto kilka z nich:

DIN
DIN to niemiecka organizacja normalizacyjna, a opracowane przez nią normy stanowią największy zbiór wartości referencyjnych. Normy branżowe stosowane są na całym świecie i dotyczą praktycznie wszystkich typów narzędzi ręcznych, określając wymagania w zakresie ich wymiarów, geometrii, obciążenia itp.

CE
CE (Conformité Européenne) to oznaczenie produktów stosowane w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Oznaczenie CE stanowi potwierdzenie, że produkt spełnia wymagania zgodne z obowiązującymi normami – w przypadku narzędzi często są to normy ISO (International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Normy ISO regulują zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ryzykiem obrażeń, obciążeniami podnośników, poziomem drgań narzędzi, poziomem hałasu, zakłóceniami magnetycznymi elektrycznych narzędzi udarowych i wieloma innymi.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) to organizacja opracowująca i ustalająca normy międzynarodowe w branży elektronicznej i elektrycznej. Normy IEC dotyczące narzędzi produkowanych przez Kamasa Tools regulują na przykład homologacje obciążenia oraz typu dla narzędzi wysokonapięciowych.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) to grupa wydająca homologacje typu dla izolacji elektrycznych narzędzi. VDE działa na rynku międzynarodowym poprzez konsultacje i organizacje partnerskie.

W uproszczeniu można przyjąć, że normy lub standardy to zestawy metod badawczych, zasad, wymagań, które spełniać musi produkt, aby można go było uznać za bezpieczny i użyteczny. Aby określony wymóg stał się normą, musi zostać wspólnie zatwierdzony przez uznane i renomowane organy i grupy. Zachowanie zgodności z normami oraz uwzględnienie naszych wcześniejszych doświadczeń umożliwia nam wytwarzanie produktów, które działają zgodnie z oczekiwaniami.

Na tym polega szwedzka jakość.