Ansökan

Skicka in din ansökan senast den 31 mars. Kamasa Tools går sedan igenom ansökningarna och gör en helhetsbedömning utifrån motiveringen. Geografisk spridning och antal elever i årskurs två är ytterligare två viktiga kriterier. Tanken är att ju fler som gynnas desto bättre. De fyra utvalda skolorna kontaktas i början av maj av Kamasa Tools. En lokal Autoexperten-butik tar emot ordern och levererar beställningen i samband med höstterminens start.