Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Hittar du inte det du söker, maila info@kamasatools.com

Vad får man som stipendiat?
Varje skola får fritt välja verktyg ur hela Kamasa Tools sortiment till ett marknadsvärde av 100 000 kronor.

Vem kan ansöka om Kamasa Tools Framtidsstipendium?
Alla svenska gymnasieskolor med fordons- och transportprogram med inriktning på personbil kan ansöka om stipendiet. Ansökan skickas in av lärare, rektor eller kursansvarig.

Hur många stipendiater utses?
Kamasa Tools utser fyra skolor/stipendiater per år.

Kan utsedda stipendiater ansöka igen?
Nej, det går inte eftersom Kamasa Tools gärna vill se en spridning så att fler skolor och elever gynnas över tid.

Krävs det någon form av motprestation?
Nej då. Ingen motprestation krävs. Kamasa Tools är glada om de kan vara med och bidra till att fler ungdomar väljer att utbilda sig till personbilsmekaniker.

Hur ansöker man om stipendiet?
För att ansöka om stipendiet ska man motivera varför den egna klassen ska utses och vilken skillnad det skulle innebära för dem. Ansökan görs via länk i ett formulär på kamasatools.com. Kom ihåg att ange namn och kontaktuppgifter (e-post, telefon och adress) samt en uppskattning av antal elever i årskurs två under HT 2017. När formuläret är ifyllt skickar man in det direkt på sidan.

Hur går ansökningsprocessen till?
Ansökan skickas in via länk senast den 31 mars. Kamasa Tools går sedan igenom ansökningarna och utser fyra stipendiater. De fyra utvalda skolorna kontaktas i början av maj av Kamasa Tools. En lokal Autoexperten-butik tar emot ordern och levererar beställningen i samband med höstterminens start.

Vad är syftet med Kamasa Tools Framtidsstipendium?
Vi på Kamasa Tools vill bidra till att skapa framtidens personbilsmekaniker – med rätt förutsättningar att möta de krav som ett yrke i ständig förändring kräver. Vi vill att fler utbildningar ska kunna erbjuda ett bra och uppdaterat kursmaterial som på sikt kan bidra till att statusen på utbildningen höjs. Detta ligger oss varmt om hjärtat då arbetslösheten bland dagens unga är hög samtidigt som behovet av personbilsmekaniker är stort. Trots detta fortsätter antalet sökande till fordons- och transportprogrammen att minska. Det är dags att vända trenden!