Kamasa Tools Garanti

Vår målsättning är att varje verktyg som lämnar tillverkningen ska vara i perfekt skick. Trots det kan det ibland uppstå material- eller tillverkningsfel som upptäcks först efter en tids användning. Som en extra trygghet ingår därför Kamasa Tools Garanti vid köpet. Garantin ger rätt till kostnadsfri reparation eller ersättning med en ny produkt ur det aktuella sortimentet.

Vi är stolta över den höga tillförlitligheten hos våra produkter, från enkla handverktyg till avancerade specialverktyg. Som en tillförlitlig leverantör lämnar vi även en fullständig garanti som omfattar material- och tillverkningsfel på produkterna. Ett verktyg från Kamasa Tools är avsett att hålla under många år, därför gäller garantin även om du saknar inköpskvitto. Att handla verktyg från Kamasa Tools är en trygg affär, även långt efter köptillfället.

Förutsättningar för Kamasa Tools Garanti är att:

 • verktyget är ett äkta Kamasa Tools®-verktyg
 • verktyget har använts på avsett sätt
 • verktyget har vårdats väl, rengjorts och smorts in regelbundet
 • verktyget inte har överbelastats
 • verktyget inte är utslitet genom normal användning

Villkor för Kamasa Tools Garanti
Om inget annat anges gäller garantin alla verktyg under normala användningsförhållanden, och ger rätt till reparation eller ny produkt ur aktuellt sortiment.

Undantag från Kamasa Tools Garanti

 • Förbrukningsartiklar, det vill säga produkter som normalt slits eller upphör att fungera efter en tids användning. Exempel på förbrukningsartiklar är borrar, skruvbits, filar, sågblad, knivar och batterier.
 • Verktyg som använts på ett felaktigt och ej avsett sätt, verktyg som överbelastats, verktyg som slitits ut efter långvarig användning eller verktyg som utsatts för bristande underhåll.
 • Verktyg som modifierats, ändrats eller utsatts för händelser av Force-Majeure-karaktär.
 • Förvaringslådor, etuier, inredningar till skåp och lådor, samt andra förpackningar.
 • Verktyg innehållande elektronik, pneumatik eller hydraulik. För dessa verktyg gäller 1 års reklamationsrätt, vid uppvisande av köpebevis.
 • Momentnycklar som ej har kalibrerats omfattas inte av garantin.

Hantering av garantiärenden
Om du råkar ut för en produkt med tillverknings- eller materialfel, lämna in den till Kamasa Tools återförsäljare eller till Kamasa Tools utsedda ombud. Innan ett felaktigt verktyg ersätts bedöms det enligt ovanstående förutsättningar och villkor. Tillämpning av garantin innebär ingen rätt, utöver ovanstående, till skadeersättning av något slag.