Verktyg med svensk kvalitet

Kamasa Tools varumärke grundades redan 1968, för snart 50 år sedan. Utvecklingen av nya verktyg har sedan starten byggt på krav och önskemål från professionella fordonsmekaniker, i kombination med svensk ingenjörskonst och ett genuint intresse för funktion och kvalitet. Samtliga verktyg och all verkstadsutrustning levereras därför med en premiumkvalitet som uppfyller stränga verktygsstandarder och andra krav som ställs av dagens industriföretag.

Ett verktyg av hög kvalitet är alltid mer än bara ett verktyg. Förutom baskrav som funktion och hållfasthet ska det vara ergonomiskt utformat och säkert att använda för fordonsmekanikern. Det ska även hålla länge och tåla den tuffa miljön i en nedsmutsad verkstad. Kamasa Tools utvecklar och producerar därför verktyg och verkstadsutrustning i enlighet med branschens strängaste standarder och regler. Här är några exempel:

DIN
DIN är Tysklands standardiseringsorganisation och DIN-normerna är den största samlingen av kravnivåer. Industrinormerna används internationellt och inbegriper i princip alla typer av handverktyg, med kravspecifikationer gällande mått, vinklar, belastningar, med mera.

CE
CE (Conformité Européenne) är en produktmärkning som används inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). CE-märkningen intygar att produkten klarar krav enligt tillämpliga standarder, oftast fastställda av ISO (International Organization for Standardization) när det gäller verktyg. ISO-standarderna omfattar arbetssäkerhet och skaderisker, tryckbelastning av domkrafter, verktygsvibrationer, ljudnivåer, magnetisk störning hos elverktyg, med mera.

IEC
IEC (International Electrotechnical Commission) är en nämnd som tar fram och fastställer internationella standarder inom elektronik och elektroteknik. Exempel på IEC-standarder som berör Kamasa Tools verktyg är belastnings- och typgodkännanden för starkströmsverktyg.

VDE
VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) är en sammanslutning som utfärdar typgodkännanden gällande elektrisk isolering för verktyg. VDE gäller på den globala marknaden genom samarbeten och partnerskap.
Förenklat kan man säga att en standard eller norm är en sammanställning av regler, krav och provningsmetoder som en produkt ska uppfylla för att anses vara säker och bra för användaren. För att anses vara en standard ska den även vara överenskommen mellan erkända och etablerade organ och sammanslutningar. Genom att följa en standard utnyttjas tidigare erfarenheter, vilket i slutänden leder till en produkt som fungerar som det är tänkt.

Det är svensk kvalitet.