Noggrant testade i fabrik

Ett verktyg är inte starkare än materialet som det är tillverkat av. Med noggranna tester och analyser kontrolleras råvarorna innan de godkänns för produktion. Vi testar prototyper för nya verktyg på ett tidigt stadium, med avseende på belastning, nötning och funktion. På så sätt säkerställer vi att Kamasa Tools verktyg uppnår den premiumkvalitet du förväntar dig.

Kamasa Tools verktyg tillverkas av slitstarka och hållfasta material som håller för daglig användning i verkstäder under lång tid. Genom noggrant utformade tester säkerställer vi att alla delar håller den premiumkvalitet som förväntas av köparen. Testerna i fabrikerna har flera syften, dels att minska risken för materialfel i färdiga verktyg, dels att uppnå specificerad hållbarhet och livslängd. Vissa kategorier av verktyg är särskilt viktiga ur säkerhetssynpunkt, exempelvis lyftar och domkrafter eller verktyg med skydd mot högspänning vid service och reparation av el- och hybridbilar.

Material och härdning
För att garantera slitstyrkan och livslängden hos verktygen behöver råvarorna ha rätt kvalitet, i de flesta fall innebär det högvärdigt stål. Välutbildade kontrollanter gör analyser av materialblandningar och genom olika tester kontrolleras härdningen hos metallämnen. Ett annat viktigt område är tester av beständighet mot ämnen som förekommer i fordonsverkstäder, däribland oljor av olika slag, bensin och andra skadliga ämnen.
Krafthylsor är exempel på verktyg där mekanisk hållfasthet spelar extra stor roll. Med rätt dimensioner och förstärkningar på utsatta punkter säkerställer vi att verktygen håller för tuffa utmaningar.

Belastning och nötning
Prover med belastning och nötning sker både på prototyper och färdiga produkter som tas direkt ur produktionen. Exempel på tester är belastning av spärrskaft med moment upp till den nivå som verktyget ska klara. Utnötningstester sker genom upprepade rörelser, exempelvis öppning och stängning av lådor i verktygsvagnar under lång tid. Efter repeterande nötning under lång tid demonterar vi verktygsvagnen som testats och undersöker slitage på alla utsatta delar. Ett annat exempel är test av spärrfunktionen på spärr- och blocknycklar.

Kamasa Tools verktygssortiment för professionella fordonsmekaniker tillverkas av många olika material, allt från högvärdigt stål och aluminium till stålförstärkt, glasfiberarmerad plast och olika gummiblandningar. Oavsett material är verktygen testade för att erbjuda den säkerhet som krävs i moderna bilverkstäder.