Verktyg som testats av professionella fordonsmekaniker

Professionella fordonsmekaniker vet bäst vet hur verktyg används och vilka krav de måste uppfylla. Krävande verktygstester på plats i bilverkstäderna är därför en viktig del i framtagningen av nya verktyg från Kamasa Tools. Testresultaten och synpunkterna från verktygstesterna används för förbättringar innan verktygen godkänns och hamnar i vårt breda verktygssortiment. Samarbetet med professionella bilverkstäder har pågått under många år, till nytta för dig som ställer höga krav på dina verktyg.

Kamasa Tools sortiment innehåller all verkstadsutrustning som en modern fordonsverkstad behöver, från spärrskaft och slagverktyg till motorverktyg, domkrafter och verktygsvagnar. Varje test utformas efter verktygets komplexitet och användningsområde för att ge svar på viktiga frågor:

  • Vilken är den bästa utformningen på verktyget?
  • Vilka förbättringar ger snabbare service och reparationer?
  • Hur kan fordonsmekanikerns arbete göras lättare?

Enklare verktyg som mejslar och tänger testas ofta på bred front, av många fordonsmekaniker samtidigt. På så sätt får vi ett brett underlag för justeringar som förbättrar produkterna. Mer komplexa produkter som specialverktyg och verktygsvagnar testas av mekaniker på plats hos Kamasa Tools för att ge djupare förståelse för behoven vid bilservice, lastbilsservice och reparationer av alla fordonstyper.

Testernas utformning och omfattning anpassas även efter typen av verktyg. Här är några exempel på testområden:

Design och utformning
Ett kvalitetsverktyg utmärker sig genom materialval, noggrannhet i detaljer och produktdesign med snygg finish. Som utseendet och den gedigna känslan när du håller i ett verktyg från Kamasa Tools.

Funktion och prestanda
En mutterdragare ska ha smidig storlek, klara bultar i alla grovlekar och ge bra åtkomlighet även i trånga utrymmen. Ett mätinstrument ska vara robust och ha tillräcklig noggrannhet för sitt användningsområde. Med tester och utvärderingar tar vi fram verktygen som skiljer sig från mängden.

Hanterbarhet och Ergonomi
I en verkstadsmiljö med olja, fett, bensin och damm kan dåligt grepp orsaka skador på både mekaniker och fordon. Greppvänlighet och rätt materialval i verktygen minskar riskerna betydligt. Tryckluftsverktyg med låg ljudnivå och låga vibrationer bidrar till en hälsofrämjande och bra arbetsmiljö.

Effektivitet och produktivitet
Snabb service och reparation är viktigt både för verkstädernas lönsamhet och konkurrenskraft bland kunderna. Produkter som verktygsvagnar förenklar arbetet och skapar en fungerande arbetsmiljö i verkstaden.

Säkerhet för mekaniker och fordon
Ett område där säkerheten är extra viktig är lyftutrustning som domkrafter, växellådslyftar och verkstadskranar. Det gäller även arbeten med hybridfordon där riskfyllda moment med högspänning förekommer.

Resultaten från tester och utvärderingar används till nödvändiga förbättringar – för att du ska få ett verktyg som alltid fungerar.