Mätverktyg

Artikelnr. K 26150

Artikelnr. K 26150
Benämning Verktyg för mätning, 5 st
Innehåll
Ingående artikel
Innehåll
K 3636
Skjutmått, digitalt
K 3657
Bladmått
K 10440
Indikatorklocka
K 10441
Stativ för indikatorklocka
K 3645
Mikrometer

Mer Verktygsset

Allt Verktygsset
Allt Verktygsset