Mothållsverktyg Citroen Peugot

Artikelnr. K 10565

Verktyg för justering av kamaxel vid rembyte på Citroen, Peugeot 1.4, 1.6 bensinmotorer.

Artikelnr. K 10565
Benämning Mothållsverktyg Citroen Peugot
Innehåll
OEM
0132AE
4533-TZ

Mer Mothållsverktyg

Allt Mothållsverktyg
Allt Mothållsverktyg