Knutkoppling för injektoradapter

Artikelnr. K 11256

Knutkoppling för injektoradaptrar, max 15° vinkel.

Artikelnr. K 11256
Benämning Knutkoppling för injektoradaptrar

Mer Motorverktyg

Allt Motorverktyg
Allt Motorverktyg