Spännverktyg Fiat Peugeot

Artikelnr. K 10572

Verktyg för låsning av spännare. Används på 2.5 och 2.8 Fiat/Peugeot Dieselmotorer.

Artikelnr. K 10572
Benämning Spännverktyg Fiat Peugeot
Innehåll
OEM
1860638000

Mer Spännverktyg

Allt Spännverktyg
Allt Spännverktyg