Spärrskaft

Artikelnr. K 10466 Vad betyder symbolerna?

Enkomponentsisolering för arbeten under spänning upp till 1000 volt.

Producerade och testade i enlighet med internationell standard IEC900 resp, DIN EN60 900.
Varje verktyg utsätts för en serie av tester innan godkännande:
10 000 volt belastning under 3 minuter (10 gånger mer än normal användning)
Värme / flamtest
Penetrations belastningstest
Drag / fasthållningstest

Artikelnr. K 10466
Längd mm 195

Ladda ner

Produktdokument

Mer Verktyg för el- & hybridfordon

Allt Verktyg för el- & hybridfordon
Allt Verktyg för el- & hybridfordon