Työkalut sähkö- ja hybridiautoihin

Yksikomponentti-eristys mahdollistaa työskentelyn enimmillään 1 000 voltin jännitteen alaisuudessa. Valmistettu ja testattu kansainvälisen standardin IEC900 ja VDEstandardin DIN EN60 900 mukaan.