Refraktometer

Artikkelnr. K 3640

Et refraktometer med høy nøyaktighet som er enkelt å bruke og kalibrere. Følgende væskekonsentrasjoner kan måles: Glykol (propylen og etylen), spylervæske (etanol og isopropanol) og batterisyre (svovelsyre).

Artikkelnr. K 3640
Beskrivelse Refraktometer, 3 deler
Batterisyre, svovelsyre Kg/l 1.10 – 1.40
Glykol, etylen ºC -50 - 0
Glykol, propylen ºC -50 - 0
Spylervæske etanol ºC -40
Spylervæske isopropanol ºC -40
Innhold
1 stk. Refraktometer
1 stk. Kalibreringsmeisel
1 stk. Pipett

Last ned

Produktdokument

Reservedeler

Mer Engine tools

Alle Engine tools
Alle Engine tools