Mothold for reimskiver

Artikkelnr. K 214

For mothold av reimskiver ved tiltrekking av senterbolt.

Artikkelnr. Type
K 214 Poly-V-reim
K 217 V-reim.

Mer Holding tools

Alle Holding tools
Alle Holding tools