Tändspoleverktyg, K 421

Artikelnr. K 421 Vad betyder symbolerna?

Verktyg för att lossa tändspolar på VAG-motor.

Artikelnr. K 421
Benämning Tändspoleverktyg

Mer Motorverktyg

Allt Motorverktyg
Allt Motorverktyg