Borrar

Borrar som är lämpliga för metaller som järn, stål, aluminium etc. samt plast och kompositmaterial.